yalin-yazilim-erp-logo

 

yalin-twiter  yalin-facebook   yalin-contact  

 

 

tr uk

Articles

       IPS (Intelligent Planning Scheduling), mevcut verilerinizi, işleyen sistemin parametrelerini dikkate alarak, çizelgeleme, planlama  problemlerinize çözüm sunar. IPS Çizelgeleme, Kapasite Planlama, Veri İşlemleri, SQL Analiz, Tanımlamalar ve  Hat Dengeleme olacak şekilde altı modülden oluşmaktadır.

      Çizelgeleme; belirli bir takım işleri yapmak için hangi kaynakların, ne zaman ve nasıl kullanılacaklarının tespit edilmesidir. Ne zaman sorusunun cevabıdır. Üretim çizelgeleme kavramı firmaların fiziki kapasitelerini arttırmadan, daha fazla üretim yapabilmeleri ve dolayısıyla verimliliklerini arttırmaları için en faydalı yollardan biridir. Çizelgelemede üç unsur söz konusudur. Bunlar üretim , kaynak ve zamandır. 

Üretim/hizmet sistemleri izledikleri akış bakımından iki tipte incelenir. Akış atölyesi ve iş atölyesi. IPS (Intelligent Planning Scheduling),  her iki üretim tipine de çözüm oluşturacak yöntemleri sunmaktadır.

Akış atölyesi: İşlerin rotalarının birbirinin aynı olduğu üretim sistemleridir. Akış atölyesinde işler aynı doğrusal rotayı izlerler. Saf akış atölyesinde tüm işler aynı rotanın üzerinden geçerler. Genel akış atölyesinde ise, işler bazı  makineleri atlasalar da aynı doğrusal rotayı izlerler. 

akis

       İş atölyesi: Değişik işlerin rotalarının birbirinden farklı olduğu üretim sistemleridir.  Atölye tipi üretim sistemleri ürüne göre yada işe göre yerleştirilmiş makinelerden oluşurlar. Bu tip sistemler genelde çok çeşitlilikte az miktarda ürün üretmek amacı ile kullanılırlar. Üretilen her ürünün kendine özgü bir rotası vardır.

 is

 

IPS (Intelligent Planning Scheduling) çizelgeleme esnasında aşağıda belirtilen özellikleri dikkate alır ;

 •  İşler arası öncelik ilişkileri, rota bilgileri göz önüne alınır.
 •  İşlerin teslim tarihleri olduğu kabul edilmiştir. Ancak isterse teslim tarihi olmadan da çizelgeleme yapılabilir.
 •  Kaynakların çalışma takvimi göz önüne alınır. Tatil günleri ve hafta sonları hariç tutularak çizelgeleme yapılır.
 •  Her operasyon için en erken başlama tarihini göz önüne alınır. Operasyonun başlayabileceği tarih kısıtı var ise, işler kaynaklara yüklenirken bu kısıt dikkate alınır.
 •  Paralel ve alternatif kaynaklar göz önüne alınabilir. İşin yapılabileceği alternatif kaynaklar mevcut ise , iş aralarından en uygun olanına yerleştirilir.
 •  İş atölyesi, akış atölyesi ve montaj çizelgeleme ortamları göz önüne alınmaktadır.
 •  IPS ile planlama esnasında karşınıza çıkabilecek durumlara karşı , mümkün olan tüm esneklikler sağlanmıştır. Makineler bozulabilir; siparişler ve hammadde varışları iptal edilebilir, sisteme geliş tarihi değiştirilebilir, erkene alınabilir, geciktirilebilir, yeniden işlenebilir, termin tarihleri değişebilir. Taşıyıcılarda bozukluklar olabilir, nakliye ve hazırlık süreleri değişebilir.
 •  Kaynak yüklemeleri sırasında , sistemde tanımlı fason bir kaynak mevcutsa, bu kaynağa da sonsuz kapasite düşünülerek iş yüklenir.
 •  Başlama ve bitiş tarihi önceden planlı bir işin, başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmeyecek şekilde çizelgeye dahil edilmesi sipariş kilitleme özelliği ile dikkate alınır.
 •  IPS ile günlük-haftalık-aylık zaman pencerelerini gözönüne alarak detay operasyon planlarının kullanıcılar tarafından belirlenebilmektedir.
 •  Değişik performans ölçütleri yapılan çizelgelede, belirlenen ağırlık değerleriyle dikkate alınır.
 •  Farklı partilerin aynı anda yapılabilecek operasyonlarının aynı anda kaynaklara yüklenmesi sağlanır.
 •  Bir çizelgeleme problemi için alternatif senaryolar üretilmesine olanak sağlanır. Elde edilen senaryolar arasından kullanıcıya seçim hakkı sunulur.

       IPS (Intelligent Planning Scheduling), iş ve akış atölyesi tipi farklı sistemlere cevap verebilecek 16 adet güncel çizelgeleme metodu içermektedir.

metod

 • Yapay Zeka - İş Atölyesi : Parti büyüklüklerinin küçük, ürün değişkenliğinin çok, ürün rotalarının farklı olduğu sistemlerde veya siparişe yönelik üretim yapan işletmelerde (iş atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan yapay zeka bazlı bir algoritma. İtme sistemlerinin geçerli olduğu işletmelerde kullanılabilir. Amaç işletme ihtiyaçlarına göre termin tarihlerinin yakalanması, sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Yapay Zeka - Akış Atölyesi: Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan yapay zeka bazlı bir algoritma. İtme sistemlerinin olduğu işletmelerde kullanılabilir.Amaç işletme ihtiyaçlarına göre termin tarihlerinin yakalanması, sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Sezgisel - Akış Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılır. Büyük çaplı sistemlerde, yapay zeka bazlı algoritmaların uzun süre içerisinde sonuç verdiği durumlarda kullanılabilecek etkin ve hızlı cevap veren bir algoritmadır. Amaç işletme ihtiyaçlarına göre sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Hibrid Yapay Zeka - İş Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az olan, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan Yapay Zeka - İş Atölyesi algoritması ile benzer durumlarda kullanılan geliştirilmiş yapay zeka algoritmasıdır.
 • Hibirid Yapay Zeka - Akış Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az olan, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan Yapay Zeka - Akış Atölyesi algoritması ile benzer durumlarda kullanılan geliştirilmiş yapay zeka algoritmasıdır.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme EDD (Earliest Due Date – En Erken Teslim Tarihine Göre Sıralama): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en erken termin tarihi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Terminlerin yakalanması amacı için öncelikli olarak kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme SPT (Shortest Processing Time – En Kısa İşlem Süresine Göre Sıralama): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan,işleme süresi en kısa işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme LWKR (Least Work Remaining - En Az Kalan İş Süresi): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en az kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme MWKR (Most Work Remaining - En Çok Kalan İş Süresi): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en çok kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme EDD (Earliest Due Date – En Erken Teslim Tarihine Göre Sıralama): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak termin tarihi en erken olan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme SPT (Shortest Processing Time – En Kısa İşlem Süresine Göre Sıralama): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak işleme süresi en kısa olan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme LWKR (Least Work Remaining - En Az Kalan İş Süresi): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en az kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme MWKR (Most Work Remaining - En Çok Kalan İş Süresi): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak en uzun işleme süresi kalan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme SLACK (İş Emrine Göre En Az Bolluk Miktarı) : Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak bolluk süresi en az olan işe öncelik verilir.
 • Çift yönlü (Bi-directional) çizelgeleme: Kritik işler seti belirlenir. Kritik işler setindeki işler, geriye doğru EDD sırasına uyacak şekilde çizelgelenir. Geri kalan işler ileriye doğru SPT sırasına uyacak şekilde çizelgelenir. Kritik işler seti, önem verilen müşterilerin işleri şeklinde belirlenebilir.
 • Darboğaz Çizelgeleme : Darboğaz makine tipinden kaynaklanan süreç içi stok oluşumunu azaltmak amacıyla belirlenen darboğaz makinedeki işlerin öncelikli olarak çizelgelenemesini sağlayan algortimadır.
Aşağıdaki linkten IPS ile ilgili tanıtım videosuna erişebilirsiniz: 

                                                                                                                                          

IPS - Intelligent Planning Scheduling - Tanıtım Video

İş sıralama nedir?

İş Sıralama ; Bir dizi işi, belirli bir özelliğine göre sıraya dizme işlemine verilen addır. IPS, içerdiği sıralama algoritmaları ile de sisteminize uygun planı elde etmenizi hedefler. Eğer sisteminiz tek bir değeri en iyilemek istiyorsa, sıralama algoritmalarının kullanımı bu amaç için yeterli olacaktır.

Çizelgeleme nedir?

ÇİZELGELEME; belirli bir takım işleri yapmak için hangi kaynakların, ne zaman ve nasıl kullanılacaklarının tespit edilmesidir. Ne zaman sorusunun cevabıdır. Üretim çizelgeleme kavramı firmaların fiziki kapasitelerini arttırmadan, daha fazla üretim yapabilmeleri ve dolayısıyla verimliliklerini arttırmaları için en faydalı yollardan biridir. Çizelgelemede üç unsur söz konusudur. Bunlar üretim , kaynak ve zamandır. 

Akış atölyesi ve iş atölyesi nedir?

Üretim/hizmet sistemleri izledikleri akış bakımından iki tipte incelenir. Akış atölyesi ve iş atölyesi. IPS her iki üretim tipine de çözüm oluşturacak yöntemleri sunmaktadır.

Akış atölyesi: İşlerin rotalarının birbirinin aynı olduğu üretim sistemleridir. Akış atölyesinde işler aynı doğrusal rotayı izlerler. Saf akış atölyesinde tüm işler aynı rotanın üzerinden geçerler. Genel akış atölyesinde ise, işler bazı  makineleri atlasalar da aynı doğrusal rotayı izlerler. 

akis

 İş atölyesi: Değişik işlerin rotalarının birbirinden farklı olduğu üretim sistemleridir.  Atölye tipi üretim sistemleri ürüne göre yada işe göre yerleştirilmiş makinelerden oluşurlar. Bu tip sistemler genelde çok çeşitlilikte az miktarda ürün üretmek amacı ile kullanılırlar. Üretilen her ürünün kendine özgü bir rotası vardır.

is

IPS’in diğer yazılımlardan farkı nedir?MERVE tablo

 

IPS’in içerdiği çizelgeleme metodları nelerdir?

IPS (Intelligent Production Scheduling), iş ve akış atölyesi tipi farklı sistemlere cevap verebilecek 16 adet güncel çizelgeleme metodu içermektedir.

metod

 • Yapay Zeka - İş Atölyesi : Parti büyüklüklerinin küçük, ürün değişkenliğinin çok, ürün rotalarının farklı olduğu sistemlerde veya siparişe yönelik üretim yapan işletmelerde (iş atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan yapay zeka bazlı bir algoritma. İtme sistemlerinin geçerli olduğu işletmelerde kullanılabilir. Amaç işletme ihtiyaçlarına göre termin tarihlerinin yakalanması, sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Yapay Zeka - Akış Atölyesi: Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan yapay zeka bazlı bir algoritma. İtme sistemlerinin olduğu işletmelerde kullanılabilir.Amaç işletme ihtiyaçlarına göre termin tarihlerinin yakalanması, sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Sezgisel - Akış Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılır. Büyük çaplı sistemlerde, yapay zeka bazlı algoritmaların uzun süre içerisinde sonuç verdiği durumlarda kullanılabilecek etkin ve hızlı cevap veren bir algoritmadır. Amaç işletme ihtiyaçlarına göre sistem verimliliğinin arttırılması, süreç içi bekleme ve stok azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması şeklinde uyarlanabilir.
 • Hibrid Yapay Zeka - İş Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az olan, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan Yapay Zeka - İş Atölyesi algoritması ile benzer durumlarda kullanılan geliştirilmiş yapay zeka algoritmasıdır.
 • Hibirid Yapay Zeka - Akış Atölyesi : Parti büyüklüklerinin büyük, ürün değişkenliği az olan, ürün rotaları sabit olan işletmelerde (akış atölyelerinde) çizelgeleme gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan Yapay Zeka - Akış Atölyesi algoritması ile benzer durumlarda kullanılan geliştirilmiş yapay zeka algoritmasıdır.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme EDD (Earliest Due Date – En Erken Teslim Tarihine Göre Sıralama): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en erken termin tarihi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Terminlerin yakalanması amacı için öncelikli olarak kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme SPT (Shortest Processing Time – En Kısa İşlem Süresine Göre Sıralama): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan,işleme süresi en kısa işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme LWKR (Least Work Remaining - En Az Kalan İş Süresi): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en az kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • İleriye Doğru Çizelgeleme MWKR (Most Work Remaining - En Çok Kalan İş Süresi): İtme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en çok kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme EDD (Earliest Due Date – En Erken Teslim Tarihine Göre Sıralama): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak termin tarihi en erken olan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme SPT (Shortest Processing Time – En Kısa İşlem Süresine Göre Sıralama): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak işleme süresi en kısa olan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme LWKR (Least Work Remaining - En Az Kalan İş Süresi): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan, en az kalan işlem süresi olan işe öncelik veren çizelgeleme yöntemi. Sistem verimliliğini arttırılması, süreç içi stok ve beklemenin azaltılması, yalın üretim prensiplerinin uygulanması için kullanılabilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme MWKR (Most Work Remaining - En Çok Kalan İş Süresi): Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak en uzun işleme süresi kalan işe öncelik verilir.
 • Geriye Doğru Çizelgeleme SLACK (İş Emrine Göre En Az Bolluk Miktarı) : Çekme sistemlerinde kullanılabilecek olan bir çizelgeleme opsiyonu. Siparişleri termin tarihine dayayarak geriye doğru bir çizelgeleme mantığı uygulanmaktadır. Yükleme kuralı olarak bolluk süresi en az olan işe öncelik verilir.
 • Çift yönlü (Bi-directional) çizelgeleme: Kritik işler seti belirlenir. Kritik işler setindeki işler, geriye doğru EDD sırasına uyacak şekilde çizelgelenir. Geri kalan işler ileriye doğru SPT sırasına uyacak şekilde çizelgelenir. Kritik işler seti, önem verilen müşterilerin işleri şeklinde belirlenebilir.
 • Darboğaz Çizelgeleme : Darboğaz makine tipinden kaynaklanan süreç içi stok oluşumunu azaltmak amacıyla belirlenen darboğaz makinedeki işlerin öncelikli olarak çizelgelenemesini sağlayan algortimadır.

Neden Yapay Zeka ?

Yapay Zeka algortimaları standart sıralama algoritmalarından farklı olarak; belirtilen aktif çözüm seti , iterasyon adedi ve hibrid faktörü değerleriyle orantılı olacak şekilde binlerce senaryo arasından en iyi çözümü elde eder. Çizelgeleme probleminin girdisi olan işleri binlerce kez kaynaklara yerleştirir ve seçilen performans ölçütlerine göre en iyi olan sonucu kullanıcıya gösterir. Sıralama algoritmaları ise, mevcut işlerin seçilen yönteme uygun olacak şekilde  bir defa kaynaklara yüklenmesine olanak sağlar. Aşağıdaki grafikte belirtilen alanı, problemimizin çözüm uzayı olarak varsayacak olursak, yapay zeka algortimaları problemimiz için en uygun olan optimum çözüme ulaşma imkanı sağlar. Çözülecek olan çizelgeleme problemi için başlangıç değeri optimum çözüme en uzak olan nokta olsa dahi, optimum çözüme ulaşma imkanı her zaman vardır. Sıralama algoritmaları ise, problemin girdilerini uygun sırada yerleştirir ve çözüm uzayından herhangi bir noktayı kullanıcıya sonuç olarak gösterir.

YZ

IPS hangi sektörlere çözüm sunar?

IPS (Intelligent Production Scheduling),  otomotiv, plastik,kalıp, ilaç, metal, banka,hastane,  tekstil, kimya, havacılık gibi birbirinden farklı sektörlere çözüm sunabilmektedir. Planlama ihtiyacı duyulan her süreçte IPS , iş adımlarının hangi kaynaklarda , hangi sırayla yapılacağını gösteren araç olacaktır. IPS  üretim / hizmet süreçlerine uygun şekilde parametrik yapısıyla istenilen senaryo için derlenebilmektedir.  Otomotiv, plastik, kalıp, tekstil gibi üretim sektörlerinde  müşteri siparişlerinin çizelgelenmesinde;  hastane sektöründe, doktorların ve hemşirelerin çalışma takvimleri, öncelik bilgileri göz önüne alınarak , ameliyathanelerde hangi ameliyatların gerçekleşeceğinin  çizelgelenmesinde,  havacılık sektöründe,  pilot ve hostes kaynakları  dikkate alınarak, uçuş planının hazırlanmasında;  özetle IPS  akıllı plana ihtiyaç duyulan her alanda çözüm sunmak üzere geliştirilmiştir.

IPS kurulumu öncesi MRP, MRP2 sistemlerinin bulunması gerekli midir?

IPS mevcut MRP, MRP2 sistemleri ile entegre olacak şekilde çalışabileceği gibi , herhangi bir MRP sistemi olmadan da gerekli verilerin (işlem, kaynak,rota, kaynak takvimi, üretim emri, üretim emri adımları ..vb gibi bilgiler) IPS’e girdi olarak sağlanması halinde, IPS gerekli çözümü oluşturup kullanıcıya sunabilecektir.

Neden akıllı çizelgeleme yazılımı kullanılmalıdır?

Sıradan çizelgeleme yazılımları belirlenen herhangi bir sıralama algortimasına uygun olarak, işlerin kaynaklara atanmasını sağlar. Güncel sıralama yöntemleri , en erken teslim tarihine göre sıralama, en kısa işlem süresine göre sıralama... gibi basit sıralama yöntemleridir. Akıllı çizelgeleme yöntemleri ise,  sıralama algoritmalarını başlangıç çözümü olarak kabul eder  ve bir insanın deneyemeyeceği kadar çok deneme ile problemin optimum çözümüne ulaşmayı hedefler.

IPS Çizelgeleme esnasında neleri dikkate alır?

IPS  Çizelgeleme esnasında ;

                                                                                                                                          

 •  İşler arası öncelik ilişkileri, rota bilgileri göz önüne alınır.
 •  İşlerin teslim tarihleri olduğu kabul edilmiştir. Ancak isterse teslim tarihi olmadan da çizelgeleme yapılabilir.
 •  Kaynakların çalışma takvimi göz önüne alınır. Tatil günleri ve hafta sonları hariç tutularak çizelgeleme yapılır.
 •  Her operasyon için en erken başlama tarihini göz önüne alınır. Operasyonun başlayabileceği tarih kısıtı var ise, işler kaynaklara yüklenirken bu kısıt dikkate alınır.
 •  Paralel ve alternatif kaynaklar göz önüne alınabilir. İşin yapılabileceği alternatif kaynaklar mevcut ise , iş aralarından en uygun olanına yerleştirilir.
 •  İş atölyesi, akış atölyesi ve montaj çizelgeleme ortamları göz önüne alınmaktadır.
 •  IPS ile planlama esnasında karşınıza çıkabilecek durumlara karşı , mümkün olan tüm esneklikler sağlanmıştır. Makineler bozulabilir; siparişler ve hammadde varışları iptal edilebilir, sisteme geliş tarihi değiştirilebilir, erkene alınabilir, geciktirilebilir, yeniden işlenebilir, termin tarihleri değişebilir. Taşıyıcılarda bozukluklar olabilir, nakliye ve hazırlık süreleri değişebilir.
 •  Kaynak yüklemeleri sırasında , sistemde tanımlı fason bir kaynak mevcutsa, bu kaynağa da sonsuz kapasite düşünülerek iş yüklenir.
 •  Başlama ve bitiş tarihi önceden planlı bir işin, başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmeyecek şekilde çizelgeye dahil edilmesi sipariş kilitleme özelliği ile dikkate alınır.
 •  IPS ile günlük-haftalık-aylık zaman pencerelerini gözönüne alarak detay operasyon planlarının kullanıcılar tarafından belirlenebilmektedir.
 •  Değişik performans ölçütleri yapılan çizelgelede, belirlenen ağırlık değerleriyle dikkate alınır.
 •  Farklı partilerin aynı anda yapılabilecek operasyonlarının aynı anda kaynaklara yüklenmesi sağlanır.
 •  Bir çizelgeleme problemi için alternatif senaryolar üretilmesine olanak sağlanır. Elde edilen senaryolar arasından kullanıcıya seçim hakkı sunulur.

Kapasite Planlama nedir?

Kapasite planlama problemi, alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi problemidir. Siparişler öncelikli olarak normal mesai, fazla mesai, fason kapasitelerine dağıtılır. Fazla mesai, maliyet seviyesine göre olabilir. Bunun yanı sıra son yıllarda, siparişlerin belli zaman periyodlarına dağıtılması problemini de kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi özünde kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir.

Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olacaktır.

Parti birleştirme nedir? IPS parti birleştirme işlemini nasıl gerçekleştirir?

 Farklı ürünlerden az miktarda üretim yapan işletmelerde, üretim esnasında; aynı özelikte ürün için tanımlı işlemlerde yapılacak parti birleştirme işlemi hazırlık sürelerinin azalmasını sağlayacaktır.

Parti birleştirme, ileriye doğru çizelgeleme ve sezgisel yöntemlerle çizelgeleme esnasında uygulanmaktadır.

Birleştirilebilecek  işlemler,  işlem ve üretim emirleri tanımlarında bulunur. Farklı üretim emirlerinin belirlenen aynı özellikteki işlemleri bu tanım kontrolüyle , kaynak kapasitesi dikkate alınarak parti birleştirme işlemi yapılır.

Hat Dengeleme nedir? IPS Hat Dengeleme işlemini nasıl gerçekleştirir?

Montaj tipi üretimde, hatta aradan işlerin çıkması söz konusu değildir. Bir sonraki aşama doluysa ve herhangi bir istasyon iyi planlanmadıysa, bu istasyondaki problem bütün hattı yavaşlatır. Tüm hat ancak en uzun iş yükü olan istasyonun hızı kadar akabilir. Hat dengelemede çevrim süresi söz konusudur. Çevrim süresi;  en fazla operasyon süresine sahip istasyondaki toplam işlem süresidir.

Hat dengeleme gerçekleştirilirken, öncüller gözönüne alınmaktadır. Hat dengeleme problemi iki şekilde çözülebilir:

 • Sabit çevrim süresi ile istasyon adedinin optimizasyonu
 • İstasyon adedini sabit tutarak; çevrim süresinin optimizasyonu

IPS ‘in faydası ne olacaktır?

Doğru çizelgeleme ile ekstra yatırım yapmadan  imalat maliyetleri %40 oranında düşürülebilir. Nasıl?

 • Terminler yakalanabilir ve zamanında teslimatta %50-90 arasında artış sağlanır.
 • Üretim süresi – işlerin akış süresi azaltılırüretim miktarı arttırılır.
 • Süreç içi envanter azaltılır.
 • Doğru kapasite planlaması ile kapasite kullanımı arttırılır.
 • Verimlilikte %15-20 iyleşme görülür.
 • Süreç içi stoklarda %40-50 oranında azalma sağlanır.
 • Tamamlanma zamanında %40-50 iyileşme sağlanır.

IPS hangi amaçlar için kullanılmalıdır?

 • Teslim zamanlarını (due date, termin) yakalamak
 • Geç kalan işlerin sayısını azaltmak
 • İşlerin ortalama akış süresini azaltmak
 • Süreç içi envanteri (WIP) azaltmak
 • Kapasite kullanım oranını arttırmak; atıl zamanı azaltmak
 • Kapasite yatırımı yapmadan üretim miktarını arttırmak
 • Hazırlık sürelerini azaltmak
 • Üretim ve işçilik maliyetlerini azaltmak
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak
 

 

 

 

 

 

IPS Temel Özellikleri

 • Web Tabanlı

  Web tabanlı olarak geliştirilmiş olması IPS'e dünyanın her yerinden erişmenize olanak sağlar.

 • Yapay Zeka

  İçerdiği yapay zeka algoritmaları ile binlerce senaryo arasından en iyisini sunar.

 • Farklı Veritabanları ile Çalışma

  Firmanızdaki farklı süreçleri planlamanıza, farklı veritabanları ile çalışmanıza olanak sağlar.

 • Senaryolar Arasından Seçim

  Yapılan çizelgeler arasından kıyaslama yapmanıza, sizin için uygun olanı seçmenize olanak sağlar.

 • Çok Dil ile Çalışma

  Seçtiğiniz dil için yazılım kullanımı mümkündür.

 • İlişkisel Veritabanı

  MS SOL Server ilişkisel veritabanı desteği ile veritabanı gereksinimi yüksek, işletmelerin güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını karşılar.

 • Raporlama
  Analiz modülü ile kolaylıkla özetten detaya rapor oluşumuna olanak sağlar.

 • Entegre Yapı

  Tümleşik yapısı sayesinde, veriler sisteme bir kez girilir. Dış sistemler ile veri alışverişinde bulunulur.